Zalety ubezpieczenia grupowego

 

Po pierwsze – nie musisz być zatrudniony

Możliwe jest ubezpieczenie osoby bezrobotnej lub studiującej. Nasz pracownik wypełniający wraz z Klientem deklarację przystąpienia do ubezpieczenia pyta o zawód ale brak pracy nie wyklucza nikogo z ubezpieczenia.  Wyłączone są natomiast zawody wysokiego ryzyka m.in. służby mundurowe czy pracownicy ochrony. Jeśli pracujesz, nie jesteś uzależniony od pracodawcy – nie musisz więc zmieniać ubezpieczenia ilekroć zmienisz zatrudnienie.

Po drugie – elastyczność

Składka w każdym z naszych ubezpieczeń opłacana jest miesięcznie. Oczywiście możesz z góry zapłacić za kwartał, pół roku czy rok. Sam decydujesz. W każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do wystąpienia z umowy, zmiany wariantu czy zmiany uposażonego. Zmiana taka dokonywana jest na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczonego.

Po trzecie – wybór sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to nic innego jak określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca podstawę do obliczania wysokości świadczenia. Dostępne warianty umożliwiają ubezpieczenie na wypadek zgonu na kwotę od 10 000 do 30 000 zł.  Ubezpieczenia można łączyć.

Po czwarte – możliwość dożywotniej ochrony

Wiek ubezpieczonego w momencie zawierania umowy ubezpieczenia liczony jest, jako różnica miedzy rokiem zawarcia umowy ubezpieczenia a rokiem urodzenia ubezpieczonego. Do ubezpieczenia można przystąpić między 14 a 55 rokiem życia i można kontynuować je dożywotnio bez wzrostu składek.

Po piąte – możliwość pobierania świadczeń z polisy poza granicami kraju

Istnieje możliwość przesłania należnego świadczenia ubezpieczeniowego na konto bankowe w banku poza granicami kraju. Również jeśli samo  zdarzenie miało miejsce poza terenem RP możesz wnioskować o wypłatę należnego świadczenia.

 

Pozostałe korzyści jakie daje ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest narzędziem, które zapewnia ubezpieczonemu i jego rodzinie stabilność finansową. Może być również wsparciem dla młodego człowieka wchodzącego w dorosłe życie. Ubezpieczenia zabezpieczają rodzinę na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz w przypadku innych nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Jakie dane potrzebne są do zawarcia umowy ?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku, deklaracji ubezpieczeniowej, czyli specjalnie przygotowanej ankiety, zawierającej takie informacje dla Ubezpieczyciela jak: imię , nazwisko, zawód, Pesel, adres, data i miejsce urodzenia, informacje o stanie zdrowia. Wszystkie przekazane informacje są poufne i objęte ochroną danych osobowych.